Декларация за оттегляне на съгласие за предоставяне на лични данни

Декларирам, че ОТТЕГЛЯМ даденото от мен съгласие в полза на “Property.BG” АД, предоставените от мен лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от дружеството или свързани с дружеството лица.

С настоящата декларация заявявам, че съм наясно, че „Property.BG“ АД ще преустанови използването на предоставените от мен до момента лични данни във възможно най-кратък срок.

Запознат съм с правото ми на възражение и жалба до Комисията за защита на личните данни в случай на отказ от страна на „Property.BG“ АД да се съобрази с оттеглянето на съгласието ми и продължи да обработва предоставените от мен лични данни.В случай, че желаеш да промениш своя избор, посети Център за настройки на комуникацията, за да управляваш сам своя абонамент за предоставяните от нас услуги.

Ти запази този имот или селекция в списъка "Любими имоти"